Queerin Siyasi Potansiyelleri Üzerine Düşünceler

QUEER BİR GİRİŞE DOĞRU - 1     83-90     Alev Özkazanç

Bu yazıda günümüzde yaratıcı bir tekrarla yeniden canlanan eski bir kavram olan "queer"in yüzyıl başından günümüze kadar geçirdiği dönüşüme bakarak günümüzde queer etrafında dönen canlı tartışmanın siyasi potansiyellerine dikkat çekmek istedim. Yüzeysel bir bakışla queer teriminin aynı cinsten kişilerle ilişki kuran insanları nitelemek için 19. yüzyıldan itibaren birbiri ardına gelen terimlerden en sonuncusu olduğu düşünülebilir. Bu bağlamda homoseksüel adlandırması, gay ve lezbiyen, onu da 1990’lardan itibaren queer adlandırması izlemiştir. Ama daha derin bir analiz bize sadece bir adlandırma değişimi değil, önemli söylemsel kaymaların gerçekleştiğini gösterecektir. Bu yazı özellikle 1990 sonrasında gerçekleşen ve "queer" adlandırmasını öne çıkaran temel dönüşümlere odaklanarak, kavramı saran belirsizliğin siyasi anlam ve önemine dikkat çekmektedir. Bu belirsizliğin queer’in hegenomik potansiyeline işaret ettiğini savunacağım.

 

Anahtar Kelimeler: queer kuramı, kimlikler, post-yapısalcılık, hegemonya kuramı, Laclau 

 

In this article I will focus on the discoursive transformation of the concept of queer from its original meaning to our current usage and try to highligt the political  importance of the productive debate around "queer" now. In order to understand its current meaning we should concentrate on two main tranformations whcih took place around 1990’s. This analysis will show us that the term "queer"  as it is constituted after 90’s carries an undecideable character and a constutive indeterminancy. My argument will be that this indeterminancy about the "queer" indicates its hegemonic-popular character. 

 

Key Words: queer theory, identities, poststructuralism, theory of hegemony, laclau
QUEER BİR GİRİŞE DOĞRU - 1 Dergisine Git

Kaos Q+

Tunus PTT, PK 12, Kavaklıdere-Ankara

+90 312 230 6277

İsveç Uluslararası Kalkınma ve İşbirliği Kurumu SIDA Logo kaosgldergi.com sitesi, Gökkuşağı Projesi kapsamında, İsveç Uluslararası Kalkınma ve İşbirliği Kurumu SIDA tarafından desteklenmektedir.
Validation error occured. Please enter the fields and submit it again.
Thank You ! Your email has been delivered.