Queer veya Yöntemde Devrim

QUEER BİR GİRİŞE DOĞRU - 1     74-82     Sibel Yardımcı

Eldeki yazıda queer bir araştırma yapılabileceğini ve sosyal bilimlerin geleneksel araştırma tekniklerinin bu yönde eğilip bükülebileceğini, mevcut araştırmalardan örnekler üzerinden göstermeyi deniyorum. Söz konusu örneklerde de görebileceğimiz gibi, bu tür bir araştırma yapmak kendinden menkul evrenselliklerin, sınırları ve metodolojik ilkeleri belli disiplinlerin, bölünemez birey fikrinin, özne-nesne ikiliğinin, nesnel (ve iktidardan azade) araştırmacı konumunun, sınırları belli ve kesin bir araştırma sahası tahayyülünün geride bırakılması anlamına geliyor. Bu bir “devrim” sayılabilir elbette, fakat belki de, araştırmaya temel teşkil eden kategorilere yönelik sürekli bir istikrarsızlaştırma çabası olarak tarif edilmeli.

 

Anahtar Kelimeler: queer, alan araştırması, araştırma teknikleri, bölünemez birey, güç ilişkileri, istikrarsızlaştırma. 

QUEER BİR GİRİŞE DOĞRU - 1 Dergisine Git

Kaos Q+

Tunus PTT, PK 12, Kavaklıdere-Ankara

+90 312 230 6277

İsveç Uluslararası Kalkınma ve İşbirliği Kurumu SIDA Logo kaosgldergi.com sitesi, Gökkuşağı Projesi kapsamında, İsveç Uluslararası Kalkınma ve İşbirliği Kurumu SIDA tarafından desteklenmektedir.
Validation error occured. Please enter the fields and submit it again.
Thank You ! Your email has been delivered.