Foucaultcu Bilgi, İktidar, Söylem Kavramları Aracılığıyla Muhafazakâr Basının LGBTİ İnşasına Bakmak: Vakit Gazetesi Örneği

QUEER BİR GİRİŞE DOĞRU - 1     91-100     Nagehan Tokdoğan

Bu çalışmada Türkiye’deki LGBTİ bireylerin toplumdaki güç/iktidar ilişkilerinde ortaya çıkan egemen söylemlerin etkisiyle gazete haberleri ve köşe yazılarında nasıl inşa edildikleri araştırılmıştır. Bu bağlamda Türkiye’de İslami-muhafazakâr bir çizgide konumlanan Vakit gazetesi özelinde LGBTİ (lezbiyen, gey, biseksüel, travesti/ transseksüel, interseks) bireyleri ele alan 14 haber ve köşe yazısı incelenmiştir. Foucault’nun bilgi/güç, iktidar ve söylem üzerine düşünceleri ışığında analiz edilen haber ve yazılar, muhafazakâr basının ayrımcı, ötekileştirici ve homofobik olan eşcinsellik söylemini açığa çıkarmış, sonuçtaysa Judith Butler’dan hareketle bu ayrımcı ve homofobik söylemsel alanla mücadele etmeye yönelik öneriler sunulmuştur.
 
Anahtar sözcükler: İktidar, söylem, LGBTİ, ayrımcılık,  biyo-siyaset.
 
 
This study examines how the identities of LGBTİ groups in Turkey are constructed in newspapers under the influence of dominant discourses that come out of power relations. Limited only to Vakit which falls into the league of fundamentalist Islamist or conservative papers, the study mainly concentrates on fourteen (14) newspaper reports and columns that specifically refer to LGBTİ (lesbian, gay, bisexual, travestite/ transsexual, intersex) individuals. Analysed in the light of Foucauldian thinking over knowledge, power and discourse, these newspaper reports and columns have revealed the discriminative, exclusionary, factionalising and phobic discourse of homosexuality in this fundamentalist paper. Primarily motivated by Judith Butler’s thinking, the study comes up with some recommendations to challenge these discriminative and homophobic discourses.
 
Key Words: Power, Discourse, LGBTİ, discrimination, bio-politics.
QUEER BİR GİRİŞE DOĞRU - 1 Dergisine Git

Kaos Q+

Tunus PTT, PK 12, Kavaklıdere-Ankara

+90 312 230 6277

İsveç Uluslararası Kalkınma ve İşbirliği Kurumu SIDA Logo kaosgldergi.com sitesi, Gökkuşağı Projesi kapsamında, İsveç Uluslararası Kalkınma ve İşbirliği Kurumu SIDA tarafından desteklenmektedir.
Validation error occured. Please enter the fields and submit it again.
Thank You ! Your email has been delivered.