Trans Nekropolitika: Şiddet, Ölüm ve Beyaz Olmayan Transların Ölümden Sonraki Yaşamları

Ölüm, Yas ve Hayaletler - 12     52-63     C. Riley Snorton ve Jin Haritaworn

C. Riley Snorton ve Jin Haritaworn, birlikte kaleme aldıkları ve ilk olarak The Transgender Studies Reader 2’de yayınlanan bu makalelerinde, beyaz olmayan transların maruz kaldığı ve çoğu zaman ölümle sonlanan sistemli şiddet biçimlerine ulusötesi bir bakış açısı getiriyorlar. Onlara göre, post-kolonyal düşünür Achille Mbembe’nin “nekropolitika” kavramı, beyaz olmayan transların varoluş koşullarını ifade ediyor. Mbembe bu kavramla...

Ölüm, Yas ve Hayaletler - Go 12 Publication

Kaos Q+

Tunus PTT, PK 12, Kavaklıdere-Ankara

+90 312 230 6277

İsveç Uluslararası Kalkınma ve İşbirliği Kurumu SIDA Logo kaosgldergi.com sitesi, Gökkuşağı Projesi kapsamında, İsveç Uluslararası Kalkınma ve İşbirliği Kurumu SIDA tarafından desteklenmektedir.
Validation error occured. Please enter the fields and submit it again.
Thank You ! Your email has been delivered.